Tin tức

Làng rèn An Tiêm là một trong những làng rèn lâu đời nhất Việt Nam. Theo sử sách lưu lại thì làng nghề này được hình...
Vực lại nghề truyền thống của quê hương Làng rèn An Tiêm là một trong những làng rèn lâu đời nhất Việt Nam. Trải qua ...
Bằng tư duy và sự nhạy bén kinh doanh, nhanh nhạy với thời cuộc, cùng cái tâm giữ lửa nghề truyền thống của ông cha,...
Hơn 700 năm đã trôi qua nghề rèn truyền thống An Tiêm ( xã Thụy Dân huyện Thái Thụy) vẫn còn được lưu giữ và truyền qua...

Trang